LesTV Pabo

LesTV Pabo maakt onderdeel uit van het ondersteuningsaanbod. Het biedt de studenten e-learning modules, waarmee ze hun kennisniveau van één of meerdere vakken kunnen verhogen.

Daarnaast biedt LesTV Pabo ondersteuning aan docenten die de studenten begeleiden binnen het bijscholingsprogramma.

LesTV Pabo waarborgt een optimale integratie van video, tekst en audio. In combinatie met de directe interactie tussen docent en student ontstaat een zeer effectieve en inspirerende leeromgeving.

LesTV Pabo laat studenten sterker voor de dag komen

INTERACTIEF
contact en communicatie met vakdocent en medestudenten  

MULTIMEDIAAL
toegevoegde waarde van beeld, tekst en audio 

OVERZICHTELIJK
helder, begrijpelijk en geordend 

VOLLEDIG
beschikking tot alle onderwerpen binnen de aangeboden vakgebieden 

Website LesTV Pabo

De website lestvpabo.nl is de plek waar de programmaonderdelen van het leerprogramma LesTV Pabo samenkomen. Bij alle lesmodules van elk vakgebied horen educatieve videoclips, samenvattingen in tekst en verwerkingsopdrachten. De website heeft een overzichtelijke indeling en navigatie waardoor de keuzemogelijkheden makkelijk te vinden zijn.

Van LesTV Pabo ontvang je als docent je inloggegevens per e-mail. In een begeleidende instructie kun je lezen hoe je je studenten zelf kunt uitnodigen om toe te treden tot LesTV Pabo.