Aardrijkskunde

E-learning door LesTV

Welke kennis moet je bezitten om de toelatingstoets voor de pabo met goed gevolg af te kunnen leggen? Met de module 'Aardrijkskunde' van LesTV Pabo ga je als aankomend pabo-student aan de slag met 31 aardrijkskundige hoofdstukken om jezelf optimaal voor te bereiden op de toelatingstoets van de pabo. Met gerichte theorie en oefenopdrachten word je volledig klaargestoomd. In teksten lees je meer over de onderwerpen, terwijl docenten extra uitleg geven in de begeleidende video's.

LesTV Pabo bereidt je voor op de toelatingstoets. De inhoud van de online module is afgestemd op de eisen die pabo’s stellen, zoals omschreven in de handreiking ‘Naar een instapniveau voor de pabo’ van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). De methodelicentie bestaat uit acht kernthema's (Aarde, klimaat en landschap, Bevolking en ruimte, Bestaansbemiddelen, Arm en rijk, Grenzen en identiteit, Krachten der aarde, Bronnen van energie en Water), die zijn verdeeld in 31 aardrijkskundige hoofdstukken:

 1. Introductie op aardrijkskunde 
 2. Positie van de aarde 
 3. Klimaten 
 4. Klimaatverandering 
 5. Het weer 
 6. Kenmerken van het Nederlands landschap 
 7. Grondgebruik in Nederland 
 8. Bevolkingsgroei 
 9. Bevolkingsspreiding 
 10. De groei van steden 
 11. Stedelijke problematiek 
 12. Economische sectoren 
 13. Globalisering 
 14. Arm en rijk 
 15. Grenzen 
 16. Identiteit 
 17. De lidstaten van de EU 
 18. Wereldreligies 
 19. Aardbevingen 
 20. Vulkanisme 
 21. Gebergten 
 22. Tsunami's 
 23. Orkanen 
 24. Erosie 
 25. Duurzame energie 
 26. Welvaart en energieverbruik 
 27. De waterkringloop 
 28. Zoet en zout water 
 29. Gevecht tegen de zee: de Deltawerken 
 30. Gevecht tegen de rivieren 
 31. Belang van schoon water 

Ieder hoofdstuk heeft een studiebelasting van anderhalf uur. De methodelicentie Aardrijkskunde heeft in totaal een studiebelasting van 46,5 uur. De methode is 1 jaar na aankoop beschikbaar.

39,95

Euro
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?